Tên Linh KiệnLoại HàngGía (VNĐ)
Cảm Ứng iPad 2 Zin Apple 155.000
Cảm Ứng iPad 2 Zin LK 100.000
Cảm Ứng iPad 3 - 4 Zin Apple 160.000
Cảm Ứng iPad 3 - 4 Zin LK 105.000
Cảm Ứng iPad Air 1 Zin Apple 260.000
Cảm Ứng iPad Air 1 Zin LK 155.000
Cảm Ứng iPad Air 2 Zin Apple 350.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin Apple có ic 430.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin Apple không ic 170.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin LK có ic 280.000
Cảm Ứng iPad Mini 1 - 2 Zin LK không ic 100.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin Apple có ic 470.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin Apple không ic 270.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin LK có ic 300.000
Cảm Ứng iPad Mini 3 Zin LK không ic 125.000
Cảm Ứng iPad Pro 9.7" Zin Apple 980.000
Cảm Ứng iPad Pro 12.9" Zin Apple 1.200.000