ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X 160.000 Đ
iPhone 7 X 170.000 Đ
iPhone 6S plus 85.000 Đ 50.000 Đ
iPhone 6S 90.000 Đ 50.000 Đ
iPhone 6 plus 90.000 Đ 55.000 Đ
iPhone 6 75.000 Đ 40.000 Đ
iPhone 5S 55.000 Đ 35.000 Đ
iPhone 5 55.000 Đ 30.000 Đ