ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X X
iPhone 7 X X
iPhone 6S plus 90.000 Đ 45.000 Đ
iPhone 6S X X
iPhone 6 plus 80.000 Đ 35.000 Đ
iPhone 6 70.000 Đ 35.000 Đ
iPhone 5S X X
iPhone 5 X X