ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X 250.000 Đ
iPhone 7 X 180.000 Đ
iPhone 6S plus 350.000 Đ 110.000 Đ
iPhone 6S 115.000 Đ 60.000 Đ
iPhone 6 plus 115.000 Đ 65.000 Đ
iPhone 6 100.000 Đ 60.000 Đ
iPhone 5S X 40.000 Đ
iPhone 5 60.000 Đ 35.000 Đ