ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X X
iPhone 7 X X
iPhone 6S plus X 35.000 Đ
iPhone 6S X X
iPhone 6 plus X 35.000 Đ
iPhone 6 X 35.000 Đ
iPhone 5S X 35.000 Đ
iPhone 5 X 35.000 Đ