ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X X
iPhone 7 80.000 Đ X
iPhone 6S plus 35.000 Đ 15.000 Đ
iPhone 6S 45.000 Đ X
iPhone 6 plus 40.000 Đ X
iPhone 6 30.000 Đ X
iPhone 5S 15.000 Đ X
iPhone 5 20.000 Đ 10.000 Đ