ModelLoại hàngGiá
iPhone 7 plus Zin Máy 290.000 Đ
iPhone 7 Zin Máy 180.000 Đ
iPhone 6S plus Zin Máy 30.000 Đ
iPhone 6S Zin Máy 30.000 Đ
iPhone 6 plus Zin Máy 40.000 Đ
iPhone 6 Zin Máy 30.000 Đ
iPhone 5S Zin Máy 15.000 Đ
iPhone 5 Zin Máy 20.000 Đ
Zin Linh Kiện 10.000 Đ