ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X X
iPhone 7 X X
iPhone 6S plus 145.000 Đ 80.000 Đ
iPhone 6S 120.000 Đ 80.000 Đ
iPhone 6 plus 90.000 Đ 55.000 Đ
iPhone 6 90.000 Đ 55.000 Đ
iPhone 5S 55.000 Đ X
iPhone 5 30.000 Đ X