ModelHàng Zin MáyHàng Zin Linh Kiện
iPhone 7 plus X X
iPhone 7 480.000 Đ X
iPhone 6S plus 250.000 Đ X
iPhone 6S 180.000 Đ X
iPhone 6 plus 120.000 Đ X
iPhone 6 100.000 Đ 55.000 Đ
iPhone 5S 100.000 Đ 70.000 Đ
iPhone 5 X 60.000 Đ