ModelTai Nghe (Zin Máy)Cốc Sạc (Zin Máy)Cáp Sạc (Zin Máy)Dán Pin
iPhone 7 plus 380.000 Đ 200.000 Đ 220.000 Đ X
iPhone 7 380.000 Đ 200.000 Đ 220.000 Đ X
iPhone 6S plus X X X 5.000 Đ
iPhone 6S X X X 5.000 Đ
iPhone 6 plus X X X 5.000 Đ
iPhone 6 X X X 5.000 Đ
iPhone 5S X X X 5.000 Đ
iPhone 5 X X X 5.000 Đ