MODEL MÀU LOẠI HÀNG GIÁ (VNĐ)
S7 EDGE Vàng Zin 200.000
Xanh Đen Zin 190.000
Trắng Zin 180.000
S7 Vàng Zin 158.000
Xanh Đen Zin 150.000
Trắng Zin 145.000
S6 EDGE Vàng Zin 155.000
Xanh Đen Zin 148.000
Trắng Zin 145.000
S6 Vàng Zin 105.000
Xanh Đen Zin 90.000
Trắng Zin 88.000
NOTE 5 Vàng Zin 138.000
Xanh Đen Zin 132.000
Trắng Zin 130.000
NOTE 4 Vàng Loại A 25.000
Xanh Đen Loại A 25.000
Trắng Loại A 25.000
NOTE 3 Xanh Đen Loại A 25.000
Trắng Loại A 25.000
NOTE 2 Vàng Loại A 27.000
Trắng Loại A 27.000
J320 Vàng Loại A 23.000
Trắng Loại A 23.000
Đen Loại A 23.000
J510 Vàng Loại A 23.000
Trắng Loại A 23.000
Đen Loại A 23.000
J710 Vàng Loại A 23.000
Trắng Loại A 23.000
Đen Loại A 23.000
J500 Vàng Loại A 23.000
Trắng Loại A 23.000
Đen Loại A 23.000
J700 Vàng Loại A 23.000
Trắng Loại A 23.000
Đen Loại A 23.000