MODEL MÀU KÍNH ZIN KÍNH LOẠI A
S7 E 1.500.000 Đ 1.200.000 Đ
S7 700.000 Đ 500.000 Đ
S6 E 1.200.000 Đ 900.000 Đ
S6 500.000 Đ 400.000 Đ
S5/S4/S3 400.000 Đ 300.000 Đ
J300/J500/J700 Trắng/Đen 400.000 Đ 350.000 Đ
Vàng 450.000 Đ 400.000 Đ
J320/J510/J710 Trắng/Đen 400.000 Đ 350.000 Đ
Vàng 450.000 Đ 400.000 Đ
A300/A500/A700 Trắng/Đen 400.000 Đ 350.000 Đ
Vàng 450.000 Đ 400.000 Đ
A310/A510/A710 Trắng/Đen 450.000 Đ 350.000 Đ
A320 Đen 400.000 Đ 350.000 Đ
Vàng 450.000 Đ 400.000 Đ
A520/A720 Đen 400.000 Đ 350.000 Đ
Vàng/Hồng 450.000 Đ 400.000 Đ
E3/E5/E7 Trắng/Đen 350.000 Đ 300.000 Đ
Vàng 400.000 Đ 350.000 Đ
NOTE 2 Trằng/Đen 350.000 Đ 300.000 Đ
Xanh 400.000 Đ 350.000 Đ
NOTE3 Trắng/Đen 350.000 Đ 300.000 Đ
Xanh/Đồng 400.000 Đ 350.000 Đ
NOTE 4 Trằng/Đen 350.000 Đ 300.000 Đ
Hồng/Vàng 400.000 Đ 350.000 Đ
NOTE 5 Trằng/Đen 500.000 Đ 450.000 Đ
Vàng/Xanh 550.000 Đ 500.000 Đ
J5 Prime/J7 Prime Trắng/Đen 400.000 Đ 350.000 Đ