THAY PIN IPHONE
MODEL LOẠI HÀNG DUNG LƯỢNG GIÁ
iPhone 4 CELL ZIN APPLE 1420 mAh 100.000
iPhone 4S CELL ZIN APPLE 1432 mAh 100.000
iPhone 5 CELL ZIN APPLE 1440 mAh 120.000
iPhone 5C CELL ZIN APPLE 1510 mAh 140.000
iPhone 5S CELL ZIN APPLE 1560 mAh 140.000
iPhone 6 CELL ZIN APPLE 1810 mAh 170.000
iPhone 6 Plus CELL ZIN APPLE 2915 mAh 210.000
iPhone 6S CELL ZIN APPLE 1715 mAh 200.000
iPhone 6S Plus CELL ZIN APPLE 2750 mAh 250.000
iPhone 7 CELL ZIN APPLE 1960 mAh 350.000
iPhone 7 Plus CELL ZIN APPLE 2900 mAh 400.000
THAY PIN IPAD
MODEL GIÁ
Mini 1 320.000
Mini 2 380.000
iPad 2 360.000
iPad 3 400.000
iPad 4 400.000
iPad Air 1 420.000
iPad Air 2 450.000
THAY MÀN HÌNH IPHONE
MODEL MÀN ZIN ÉP KÍNH MÀN ZIN MÁY
iPhone 4/4S X 350.000
iPhone 5/5C/5S 480.000 510.000
iPhone 6 630.000 700.000
iPhone 6 Plus 950.000 1.050.000
iPhone 6S 930.000 1.000.000
iPhone 6S Plus 1.400.000 1.550.000
iPhone 7 1.550.000 1.680.000
iPhone 7 Plus 2.100.000 2.500.000
iPhone 8 X 3.900.000
iPhone 8 Plus X 4.300.000
iPhone X X CALL
THAY VỎ IPHONE ZIN
MODEL GIÁ
iPhone 5 / 5C / 5S 300.000
iPhone 6 350.000
iPhone 6 Plus 450.000
iPhone 6S 500.000
iPhone 6S Plus 550.000
iPhone 7 650.000
iPhone 7 Plus 750.000
 BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE

+ IPHONE 5G :

- Cụm dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) : LK cao cấp : 150k -  Zin : 200k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 150k -  Zin : 200k

- Camera trước + cảm biến : 150k

- Camera sau : 200k

- Loa trong : 80k

- Loa ngoài : 100k

- Rung : 80k

- Ăngten Wifi : 150k

- Dây nút home : 80k

- Nút home : 80k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 5S :

- Cụm dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) : LK cao cấp : 150k -  Zin : 200k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 150k -  Zin : 200k

- Camera trước + cảm biến : 150k

- Camera sau : 200k

- Loa trong : 80k

- Loa ngoài : 100k

- Rung : 80k

- Ăngten Wifi : 150k

- Dây nút home : 130k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 6 :

- Dây nút nguồn : LK cao cấp : 200k -  Zin : 250k

- Dây volume + gạt rung : LK cao cấp : 150k -  Zin : 200k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 180k -  Zin : 250k

- Camera trước + cảm biến : 150k

- Camera sau : 200k

- Loa trong : 100k

- Loa ngoài : 150k

- Rung : 100k

- Ăngten Wifi : 150k

- Nút home : 150k

- Dây nối home : 120k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 6 PLUS :

- Dây nút nguồn : LK cao cấp : 250k -  Zin : 300k

- Dây volume + gạt rung : LK cao cấp : 180k -  Zin : 250k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Camera trước + cảm biến : 180k

- Camera sau : 350k

- Loa trong : 150k

- Loa ngoài : 200k

- Rung : 130k

- Ăngten Wifi : 200k

- Nút home : 150k

- Dây nối home : 120k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 6S :

- Cụm dây nguồn (nút nguồn, gạt rung, volume) : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Camera trước + cảm biến : 180k

- Camera sau : 300k

- Loa trong : 100k

- Loa ngoài : 200k

- Rung : 100k

- Ăngten Wifi : 200k

- Nút home : 180k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 6S PLUS :

- Dây nút nguồn : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Dây volume : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : LK cao cấp : 200k -  Zin : 300k

- Camera trước + cảm biến : 180k

- Camera sau : 550k

- Loa trong : 100k

- Loa ngoài : 250k

- Rung : 100k

- Ăngten Wifi : 200k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 7 :

-  Dây nút nguồn + volume + gạt rung : 350k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : 350k

- Camera sau : 600k

- Loa trong : 280k

- Loa ngoài : 350k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345

+ IPHONE 7 PLUS :

-  Dây nút nguồn : 450k

- Cụm sạc (chân sạc, mic, jack tai nghe, loa) : 450k

- Camera sau : 900k

- Loa trong : 350k

- Loa ngoài : 450k

- Máy mất nguồn, mất sóng, mất wifi, liệt cảm ứng, không hiển thị, không mở được camera..v..v..bị trên main

VUI LÒNG CALL : 0923.333.398 - 09438.12345